2023 Raw Pharma s.r.o. a verdeline s.r.o. Všetky práva vyhradené.
O ZNAČKE
Pár slov o obchodnej značke AbiPerfect TM

Obchodná

značka

AbiPerfect

TM

vznikla

v

júli

2023,

ako

spoločný

výrobný

projekt

českej

spoločnosti

Raw

Pharma

s.r.o.

a

slovenskej

spoločnosti

verdeline

s.r.o.

Pod

obchodnou

značkou

AbiPerfect

TM

ponúkame

jedinečné

produkty,

v

ktorých

sú obsiahnuté unikátne látky získané z najbohatšieho skladu výživových doplnkov sveta - prírody.

Do

nášho

sortimentu

sme

zaradili

jedinečné

výrobky

na

báze

surovín

získaných

z

konifer

Bioeffectives

®

,

ktorú

vlastní

spoločnosť

Prenolica

Limited

Austrália.

Suroviny

pochádzajú

z

nedotknutých

lesov

tajgy

a

spracovávajú

sa

patentovanou

šetrnou

technológiou

pri

podkritickej

teplote,

aby

sa

účinné

látky

zachovali

v

nezmenenom

prírodnom

stave.

Ďalšiu významnú skupinu surovín tvoria výrobky na báze membrány vaječných škrupín, dodávaných španielskou spoločnosťou EGGNOVO S.L. Aj táto surovina je 100% prírodná a bola získaná patentovanou metódou, výhradne použitím vody a mechanických síl, bez chemikálií, aby bola zachovaná jej prirodzená štruktúra a zloženie, aby si zachovala svoj plný pôvodný prírodný potenciál. V produktovom rade AbiPerfect TM sa v plnom rozsahu odzrkadľuje naša základná filozofia, ktorú sme si pri založení spoločnosti zvolili, a to "green line of supplements = zelená línia výživových doplnkov".
Telefón: +421 940638045 E-mail: info@verdeline.eu E-SHOP https://verdeline.sk B2B partneri https://verdeline.eu
DOKUMENTY
KONTAKTY V SR
AbiPerfect holistic and organic products 
PRÁVNE VYHLÁSENIE O VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOCH Účinky našich výrobkov - výživových doplnkov vyobrazených a ponúkaných na stránke sa môžu líšiť u každého užívateľa. Naše výrobky nie určené na prevenciu alebo liečbu akéhokoľvek ochorenia alebo vážnej choroby. ZDRAVOTNÉ TVRDENIA O VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOCH V zmysle platnej legislatívy a Slovenskej republiky presne stanovené a vymedzené zdravotné tvrdenia, ktoré sa môžu na výrobkoch uvádzať. Všetky zdravotné tvrdenia, ktoré môžu byť/sú uvedené na našich stránkach (najmä v rôznych článkoch) sa vzťahujú výlučne na používané látky a pochádzajú z odbornej literatúry, výrobných listov výrobcov, popisov ohlásených patentov, výskumných správ vedcov a vedeckých pracovníkov, pričom zdroje informácií a/alebo literatúry sú vždy uvedené na príslušných miestach. ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI Články zverejnené na stránke môžu pochádzať aj z externých zdrojov a nie vždy odzrkadľujú naše názory a stanoviská. Obsah pochádzajúci z cudzích zdrojov je zverejnený len na účely edukácie, alebo len pre zaujímavosť a na spestrenie poskytovaných informácií a článkov pre návštevníka. Takéto články na konci vždy zreteľne označené s uvedením pôvodu. Cudzojazyčné články, ktoré boli na stránke preložené do slovenského jazyka sa môžu skladať z rôznych úryvkov a kapitol, ktoré boli zostavené voľným výberom z materiálov dostupných na internete, tiež v katalógoch, prezentáciách a výrobných listoch ich legitímneho vlastníka autorských práv. Z dôvodu lepšej zrozumiteľnosti môžu byť niektoré kapitoly článkov (so súhlasom majiteľa práv) jazykovo upravené, preto sa môžu líšiť od jednoduchého prekladu pôvodného znenia.
Telefón: +420 602793083 E-mail: info@rawpharma.cz E-SHOP https://rawpharma.cz
KONTAKTY V ČR
MENU